• Řízení a monitoring technologií po celém světě
  • Řídicí systémy pro elektrárny
  • Dispečerská a řídicí technika pro bezpečné cesty

Vyvíjíme a vyrábíme vlastní platformy

Moderní řídicí systém

SandRA (Safe and Reliable Automation) je řídicí systém pro průmyslové obory s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost. Je vhodný pro řízení rozsáhlých technologických celků i malých technologií.

ZAT 3165

IoT monitorovací systém

SimONet (Simply On Network) je řešení pro bezdrátový sběr a uložení dat prostřednictvím technologie IOT a pro vizualizaci monitorovaných technologií v různých uživatelských pohledech.

Simonet 1