Zvýšili jsme efektivitu při testování námi vyvíjených softwarů

Zvýšili jsme efektivitu při testování námi vyvíjených softwarů

Naše společnost neustále zdokonaluje své produkty, k čemuž přispívá i využívání automatizovaných testů hardwaru (HW) a softwaru (SW). Ty nám nově umožní snížit jak potřebný čas obsluhy a chybovost při vykonávání testů, tak zvýšit jejich efektivitu.
Projekt „Automatizované testování SW – PDP (projektová databáze Pertinax)“ řešil otázku automatických testů při zavádění nových funkcí v databázi. Ta se dříve testovala ručně, což bylo časově velmi náročné. Na základě zkušeností z ručního testování byly vytvořeny podklady pro automatické testy.

Automatizované testování nám umožňuje:
• zrychlení testování (test trvá cca 5-6 hodin, což je 1/3 času oproti ručnímu testování) a úsporu času obsluhy, kdy test může běžet bez přítomnosti pracovníků (např. přes noc),
• snížení lidské chyby při testování (např. vynechání některého kroku testování, špatné vyhodnocení testu apod.),
• ověření funkcí testovaného SW,
• ověření zpětné kompatibility SW (nová funkce neovlivní fungování dříve vyvinutých částí SW),
• opakovatelnost testů za stejných podmínek (prokazatelné odstranění chyby, když test projde).

Pokud je výsledek testu v pořádku, můžeme nasadit novu verzi SW. Pakliže tomu tak není, obracíme se zpět na vývojového pracovníka, který řeší novou verzi daného SW.

V současné době se automatickými testy ověřují nové verze instalací nejen projektové databáze Pertinax, ale i dalších softwarů ZAT, jako jsou Pertinax6 a PertinaxS. Tento trend budeme uplatňovat i u dalších SW produktů ZAT.