Získali jsme certifikát SIL3 ochranného systému turbíny

Získali jsme certifikát SIL3 ochranného systému turbíny

Společnost ZAT patří mezi významné dodavatele řídicích systémů pro turbíny. Dlouhodobě se také zaměřujeme na posilování jejich bezpečnostních prvků. Aktuálně jsme v rámci implementace nového technického řešení získali certifikát v úrovni integrity bezpečnosti SIL3 (Safety Integrity Level) podle řady norem ČSN EN 61508 uděleného certifikační autoritou TÜV SÜD Czech s.r.o.

Účelem TPS (Turbine Protection Systém – Ochranný systém turbíny) je vyhodnocení stavu technologie turbíny. V případě nežádoucí situace, například překročení meze otáček, vibrací, teploty atd., systém bezpečně odstaví turbínu tak, aby nedošlo k poškození technologie nebo zdraví osob.

Získání certifikátu potvrzuje naši dlouhodobou pozici mezi nejvýznamnějšími dodavateli řídicích systémů pro turbíny. Zároveň nám umožní uplatnit se v dodávkách, kde je certifikace SIL3 požadována.

V certifikačním procesu bylo TÜV SÜD Czech dokladováno a potvrzeno plnění požadavků na funkční bezpečnost v úrovni SIL3 v oblastech:
• bezpečnostní funkce realizované systémem TPS odpovídají požadované úrovni integrity bezpečnosti,
• jednotlivé kroky, metody a postupy jsou v souladu s požadavky normy na management bezpečnosti,
• předložená dokumentace projektu svým rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům normy.