Nový projekt Aliance české energetiky – Česká energie

Nový projekt Aliance české energetiky – Česká energie

Aliance české energetiky sdružující největší technologické firmy v oblasti jaderné dodavatelské energetiky v České republice, vypracovala pro Ministerstvo průmyslu a obchodu analýzu, která uvádí objektivní možnosti českého průmyslu při zajištění dodávek u výstavby nových jaderných zdrojů u nás, a to v rozsahu 65 až 70 procent.

Ve zcela zásadním rozsahu lze českými firmami dodat například turbínový ostrov, stejně tak i pomocné a společné systémy nebo elektročást či stavební část. Velmi významný podíl mohou mít v dodávkách pro jaderný ostrov a systémy kontroly a řízení (SKŘ dodává ZAT).

Na podporu maximálního zapojení českého průmyslu do dostavby nových jaderných zdrojů v České republice připravila Aliance projekt s názvem Česká energie, který představuje kompetence členských společností a odpovídá na řadu otázek k tématu. Společnost ZAT je zakládajícím členem Aliance.

Na přípravě projektu se významně podílel také marketingový tým naší firmy.