Jednej z najväčších mliekarní na Slovensku zdigitalizujeme výrobné procesy

Jednej z najväčších mliekarní na Slovensku zdigitalizujeme výrobné procesy

V prvej polovici septembra 2022 naša spoločnosť podpísala kontrakt s jednou z najväčších mliekarenských spoločností na slovenskom trhu s priemerným ročným obratom 32 mil. eur.

Predmetom je vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie vybraných parametrov na základe poskytnutých údajov z riadiacich systémov a požiadaviek z doteraz nemonitorovaných procesov.

Takáto aplikácia umožní podľa časovej značky na hotovom výrobku zobraziť všetky informácie o jeho vstupoch, teda od príjmu mlieka cez skladovanie, tepelné ošetrenie, následné skladovanie až po spracovanie v jednotlivých technologických celkoch. Okrem sledovania všetkých materiálových vstupov (prísady, obaly) už od ich príchodu do podniku, dokáže aplikácia monitorovať aj technologické parametre jednotlivých procesov použitých vo výrobe, identifikovať osoby zodpovedné za hlavné činnosti na jednotlivých pracoviskách, ako aj vstupujúcich do jednotlivých výrobných priestorov.

„Jedným z našich cieľov rozvoja v oblasti firemných informačných systémov je pomocou digitalizácie vytvárať z dát informácie pre efektívne rozhodovanie. Takto vyvinuté inteligentné informačné systémy spoločnosťou ZAT dnes pomáhajú firmám v Českej republike sa rozhodovať na rôznych úrovniach riadenia. Veríme, že rovnako úspešne budú pomáhať pri rozhodovaní aj spoločnostiam na Slovensku,“ hovorí Andrej Rubint, riaditeľ obchodu a marketingu pre Slovenskú republiku.