Jsme součástí pracovní skupiny Digital health v asociaci AVDZP

Jsme součástí pracovní skupiny Digital health v asociaci AVDZP

Klíčovým tématem, které rezonuje napříč českým i světovým zdravotnictvím, je e-health – tedy elektronizace zdravotnictví či systematické využití informačních a komunikačních technologií v medicíně.

Společnost ZAT patří mezi evropské lídry v oblasti telemedicíny, e-health a služeb pro zdravotnická zařízení. Vyvíjíme a nasazujeme softwarové telemedicínské aplikace či mobilní aplikace pro zdravotní pojišťovny.

Při Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků nově vzniká platforma Digital health, v jejímž pracovním týmu nemohou chybět i zástupci naší společnosti. První jednání proběhlo koncem loňského roku.

Cílem platformy je podpora při nastavování systému digitálního zdravotnictví na národní úrovni, předání know-how při certifikaci digitálních zdravotnických prostředků či podpora exportu digitálních produktů a služeb pro zdravotnictví. Mezi zakládající společnosti, které se podílejí na vzniku platformy, patří kromě jiných i LINET Group, Principal, Carebot atd.