Jedním z hlavních témat konference AFP 2023 bylo zapojení českého průmyslu do dostavby NJZ

Jedním z hlavních témat konference AFP 2023 bylo zapojení českého průmyslu do dostavby NJZ

Mezi nejvýznamnější akce zaměřené na energetiku v České republice bezesporu patří All for Power Conference. I letošní 17. ročník byl nabitý aktuálními tématy. První den se nesl ve znamení jaderné energetiky a zapojení českých firem do dostavby nových jaderných zdrojů u nás.

Důležitosti tématu odpovídalo i zastoupení mluvčích. V úvodním bloku se sešli hlavní reprezentanti všech tří uchazečů – společností EDF, KHNP a Westinghouse/Bechtel. Ministerstvo průmyslu a obchodu zastupoval Tomáš Ehler, za Alianci české energetiky vystoupil Josef Perlík. Ten hovořil o nutnosti výrazného zapojení českého průmyslu do dostavby nových jaderných zdrojů v České republice. Podle Perlíka aktuálně probíhají intenzivní jednání mezi uchazeči a zástupci českých firem. Je podle něj nutné, aby se finální parametry podařilo dojednat nejpozději do února 2024. Vyzdvihl také důležitost zapojení českých firem do obnovy energetiky na Ukrajině.

Akce se účastnilo také vedení společnosti ZAT. Dle slov Iva Tichého, výkonného ředitele a člena představenstva, má ZAT ambice zapojit se do dodávek řídicích systémů na nově stavěné bloky v České republice z 60 % celkového objemu SKŘ. „Naše systémy jsou nasazeny na obou českých jaderných elektrárnách, vlastníme jeden z nejmodernějších systémů řízení na trhu. Není důvod, abychom jako česká firma nebyli přizváni do tendru,“ doplňuje Ivo Tichý.

Druhý den byl věnován klasické energetice, teplárenství a dalším průmyslovým odvětvím. I zde má ZAT co nabídnout. „Patříme mezi hlavní dodavatele řídicích systémů pro české i zahraniční tepelné a vodní elektrárny. Naše řídicí systémy a know-how zajišťují chod elektráren v 55 zemích světa. V České republice aktuálně řešíme zakázky na elektrárně Opatovice, energetickém zdroji C-Energy v Plané nad Lužnicí a na vodní elektrárně Štěchovice. Další projekty realizujeme také v teplárnách v Písku a Náchodě,“ doplňuje Ivo Tichý. 

Konference se zúčastnili i Karel Stočes a František Kural, marketingoví a obchodní ředitelé pro energetiku. Ti konstatovali, že na akci získali důležité informace o investičních plánech významných zákazníků, které vycházejí z aktuální energetické koncepce ČR.

Společnost ZAT patřila mezi hlavní partnery a podporovatele akce.