Na konferenci Železniční dopravní cesta 2022 se hovořilo o našem systému detekce sesuvu půdy

Na konferenci Železniční dopravní cesta 2022 se hovořilo o našem systému detekce sesuvu půdy

Jedním z oborů, na které se v ZAT dlouhodobě zaměřujeme, je doprava. Do oblasti železničních dopravních cest dodáváme dispečerskou řídicí techniku, dálkovou diagnostiku a nově i IoT technologii pro detekci sesuvu půdy. Naše dodávky zajišťují například spolehlivý a bezpečný provoz poloviny železničních elektrodispečinků v České republice.

Jedním z významných zákazníků, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, je Správa železnic. Proto jsme nemohli chybět na konferenci s názvem Železniční dopravní cesta 2022, kterou tato organizace pořádá. V rámci dvoudenní akce se naši kolegové setkali s řadou představitelů společností z oblasti železniční dopravy z České republiky i ze Slovenska.

„Velmi nás potěšilo, že Správa železnic ve své prezentaci představila pilotní projekt na detekci sesuvu půdy, který jsme pro ně realizovali na železnici u Karlových Varů. Tento produkt má velký potenciál nejenom v oblasti železniční a silniční dopravy, ale i v důlní těžbě, v monitoringu hrází přehrad, turistických stezek i v hotelových komplexech,“ říká Milan Hucl, ředitel divize Smart systémy.

Zaujala vás naše bezdrátová technologie k detekci sesuvu půdy? Více informací najdete na webu v sekci doprava.