Navštívili nás zástupci z mise INMA – zajímali se o naše kompetence i o CANUT

Začátkem června nás v Plzni navštívili zástupci mise INMA (International Nuclear Management Academy). Jde o Mezinárodní akademii pro jaderný management, která podporuje univerzity při vytváření a poskytování magisterských studijních programů zaměřených na technologický management pro jaderný sektor.

První část mise proběhla na podzim loňského roku kvůli covidu pouze ve společnosti ŠKODA JS a.s., v rámci letošní druhé části jsme mohli představitele mezinárodní organizace přivítat i v prostorách našeho Výzkumně vývojového centra v Plzni. Společně jsme hovořili o našich kompetencích v oblasti dodávek systémů kontroly a řízení v jaderné energetice a podílu dodávek ZAT na světových trzích.

Diskuse se samozřejmě stočila k naší spolupráci se Západočeskou univerzitou (ZČU), z níž zaměstnáváme řadu absolventů. Samostatnou částí bylo naše zapojení v rámci výzkumu a vývoje Centra pokročilých jaderných technologií CANUT (Centre for Advanced Nuclear Technologies).

„Účastí ZAT na výzkumných aktivitách podporujeme vědu a výzkum, zároveň jejich výsledky přenášíme do praxe v rámci technických platforem a následně aplikujeme v našich produktech a projektových řešeních. Nejnovější technické trendy uplatňujeme v souladu s požadavky zákazníků,“ konstatuje Pavel Kulík, technická ředitel společnosti ZAT.

Návštěvy se zúčastnili Dr. John W. Roberts, ředitel Evropské sítě jaderného vzdělávání IAEA z Vídně, doc. prof. Szieberth Mate, výzkumný pracovník a vedoucí katedry Institutu jaderného inženýrství z Budapešti a prof. Cable Kurwitz, výzkumný inženýr a senior lektor z ústavu jaderného inženýrství v Texasu.