Od 1. ledna 2024 je novým předsedou představenstva ZAT Jaroslav Scharf ml.

Od 1. ledna 2024 je novým předsedou představenstva ZAT Jaroslav Scharf ml.

K 31. prosinci 2023 ukončil po 27 letech svou činnost ve funkci předsedy představenstva pan Jaroslav Scharf. Na jeho místo nastoupil od 1. ledna 2024 Jaroslav Scharf ml.

„Do vedení společnosti přicházím v období, kdy je ZAT v dobré kondici, má rozjednánu řadu významných obchodů jak v oblasti energetiky, tak i dalších oborů, na které se specializuje. Čeká nás samozřejmě řada výzev, a to nejenom našeho zapojení do evropského boomu v oblasti jaderné energetiky, ale i nových oborů budoucnosti, pro které máme připraveny nové inovativní produkty. Velmi si vážím toho, že je v ZAT skvělý a stabilní tým špičkových pracovníků a těším se na vzájemnou spolupráci s nimi i s našimi partnery na rozvoji firmy,“ říká Jaroslav Scharf ml.

Majetkově bude i nadále 100% vlastníkem akcií společnosti ZAT Jaroslav Scharf st. Na pozici členů představenstva dlouhodobě působí beze změn Ivo Tichý a Vladislava Česáková.