I.P.P.E. Dýšiná bude mít nový online dispečerský systém na platformě SimONet

I.P.P.E. Dýšiná bude mít nový online dispečerský systém na platformě SimONet

Do šesti měsíců bude náš nový produkt Informační nástroj pro provozovatele lokálních distribučních soustav řídit distribuci médií v průmyslovém areálu společnosti I.P.P.E. Dýšiná. Zákazníkovi poskytne komplexní informace o jeho distribuční soustavě, díky čemuž bude moci lépe a efektivněji hospodařit s energiemi, a tím šetřit provozní náklady.

Nový online dispečerský systém je postavený na platformě SimONet. Jde o nový produkt ZAT pro výrobní (průmyslové) společnosti a provozovatele lokálních distribučních soustav. Cílem projektu je nahradit stávající monitorovací systém rozvoden, sloučit technologie (např. vodovodní hospodářství, distribuce plynu, čistička odpadních vod atd.) a následně regulovat a ovládat technologie a zařízení pomocí jednoho řídicího systému SandRA Z210. 

V dalších plánovaných etapách budeme díky platformě SimONet schopni zákazníkovi integrovat monitoring a řízení bilančních toků, zavést technickou evidenci zařízení a umožnit plánovat nad distribuční soustavou údržbu, kontroly a revize. 

Nový produkt reaguje a umožňuje firmám plnit aktuální legislativní požadavky.