Ohlédnutí: v roce 2023 jsme dopravním podnikům přestavili naše produkty

Ohlédnutí: v roce 2023 jsme dopravním podnikům přestavili naše produkty

ZAT je významným dodavatelem řídicích systémů také v oblasti dopravy. Dopravním podnikům nabízí dispečerskou a řídicí techniku a dálkovou diagnostiku pro měnírny napájení trakčních sítí. Od roku 2023 je členem Sdružení dopravních podniků České republiky, kde se aktivně účastní jednání dvou odborných skupin: OS dopravně-provozní a OS pevná trakční zařízení.

Setkání jejich zástupců se koná dvakrát ročně. Na podzimních akcích odborných skupin naši kolegové prezentovali produkty ZAT pro tento segment. V rámci jednání Odborné skupiny pevná trakční zařízení ve Zlíně kolega Ondřej Stark představil účastníkům naše kompetence s důrazem na jeden z hlavních produktů ZAT v dopravě – dispečerskou řídicí techniku (DŘT). Informace doplnil reálnou ukázkou hardwaru řídicího systému Sandra Z210.

Kompetence ZAT v oblasti dálkové diagnostiky (DDTS) prezentoval na setkání Odborné skupiny dopravně-provozní v Nitře kolega Radoslav Škarda. Ten se zúčastnil i jednání představenstva v prosinci v Berouně, kde opět hovořil o produktech ZAT pro oblast dopravních podniků.

„Akcí se účastní kromě dopravních podniků i firmy, které jsou dlouhodobě etablované na trhu dopravních podniků. Prezentace našich kompetencí nám umožňuje, kromě navázání vztahů s koncovým zákazníkem – tedy dopravními podniky, i rozvoj spolupráce s těmito dodavateli,“ konstatuje ředitel divize Smart systémy Milan Hucl.

Součástí setkání odborných skupin je také exkurze v dopravních podnicích a seznámení se s jejich dispečinky. „Prohlídky nám umožňují pochopit reálné provozní potřeby dopravních podniků a najít taková řešení, která budou přínosná pro koncového zákazníka,“ dodává Hucl.

Sdružení dopravních podniků České republiky je zájmové sdružení sdružující 22 dopravních podniků a dalších společností, které jsou jejich dodavateli.

Informace o našich produktech pro dopravní podniky najdete na webu ZAT.