Na Rail Business Days jsme s partnery řešili další rozvoj našich produktů

Na Rail Business Days jsme s partnery řešili další rozvoj našich produktů

ZAT patří mezi přední dodavatele řízení a diagnostiky dopravní infrastruktury v železniční, silniční a městské dopravě. Naše systémy zajišťují spolehlivý a bezpečný provoz poloviny železničních elektrodispečinků v České republice.

I proto jsme nesměli chybět na odborné konferenci Rail Business Days, která se konala začátkem června v Brně. Naši kolegové ze segmentu Doprava Milan Hucl a Radoslav Škarda se zajímali o aktuální diskutovaná témata v oblasti železniční dopravy, zároveň se sešli se stávajícími partnery. Společně jsme řešili například další rozvoj produktu Dálkové diagnostiky DDTS či uplatnění naší platformy SimONet včetně integrace fotovoltaiky do stávajících systémů ZAT.

Na konferenci vystoupili ministr dopravy Martin Kupka, ředitel Správy železnic Jiří Svoboda i ředitel AŽD Praha pan Zdeněk Chrdle. Hovořilo se o tématech jako investování v oblasti železnice, bezpečnost vysokorychlostní tratě, vlaky na vodík atd.

Podle Milana Hucla mezi zajímavá vystoupení patřila i prezentace generálního ředitele Výzkumného ústavu železničního Milana Bělčíka, který představil další oblast testování bezpečnosti drážního provozu. Tématem byla i kybernetická bezpečnost IT systémů v železničních vozech, které neustále přibývají. „VÚZ vytvořil tým odborníků, který se snaží vlomit do IT systémů železničních vozů. Testují tak jejich odolnost proti kybernetickým útokům. Bezpečnost systémů patří mezi hlavní priority i naší společnosti. Implementujeme technologie, které reagují na aktuální potřeby našich zákazníků,“ dodává Milan Hucl.