Chceme dodávat řídicí systém SandRA na všechny jaderné elektrárny v Maďarsku

Chceme dodávat řídicí systém SandRA na všechny jaderné elektrárny v Maďarsku

V loňském roce jsme ve spolupráci se ŠKODA JS dokončili výměnu systému kontroly a řízení výkonu bloku a pohonů na všech čtyřech výrobních blocích jaderné elektrárny Pakš I v Maďarsku. „Jde o další jadernou elektrárnu zcela řízenou našim řídicím systémem SandRA. Chceme se také podílet na dodávkách řízení pro plánovanou dostavbu jaderné elektrárny Pakš II,“ říká Karel Stočes, ředitel marketingu a obchodu divize Energetika.

V rámci našich aktivit v Maďarsku jsme se společně s dalšími českými dodavateli a ekonomickými novináři na konci února zúčastnili návštěvy jaderné elektrárny Pakš organizované konsorciem Rosatom. Technický ředitel jaderné elektrárny v úvodní prezentaci vyzdvihl rozsah dodávek českých a slovenských dodavatelů při její rekonstrukci. „Naši společnost hodnotil jako excelentního dodavatele výborně fungujícího digitálního systému. Zmínil i výběrové řízení na řídicí a ochranné systémy turbín, kde hovořil o účasti společností ŠKODA JS a ZAT,“ doplnil František Kural, manažer marketingu a obchodu divize Energetika, který se společně s Karlem Stočesem akce účastnil.  

Novináři si také prohlédli hlavní dozornu bloku B4 a společný reaktorový sál pro bloky B3 a B4. Navštívili také reaktorové tréninkové centrum, kde je možné simulovat provoz reálných částí zařízení: reaktorové nádoby, palivových tyčí, parogenerátoru, hlavního cirkulačního čerpadla a dalších částí včetně technologií pro sekundární okruh. 

Jsme připraveni na dodávky pro JE Pakš II

Druhý den byl věnován diskusím k výstavbě bloků JE Pakš II. Zástupce ředitele pro dostavbu společnosti Rosatom S. V. Generalov zúčastněné informoval o plánovaném zahájení procesu pro výběr dodavatelů v dubnu letošního roku. Aktuálně probíhá realizace dokumentace pro stavební povolení, které má být úřady předáno v polovině tohoto roku, vydání stavebního povolení se předpokládá do dvanácti měsíců.

„I v části věnované dostavbě jaderné elektrárny jsme představili naše projektová řešení a produkty pro jadernou energetiku včetně dodávek na Pakš I, a především připravenost na dodávky pro Pakš II,“ konstatuje Karel Stočes. ZAT má v oblasti jaderné energetiky významné reference, řídicí systémy příbramských vývojářů jsou nasazeny v jaderných elektrárnách v sedmi zemích Evropy a Asie. V souhrnu jde o 30 procent jaderných elektráren v EU a 10 procent ve světě. „Aktuálně se realizují projekty pro jaderné elektrárny ve Finsku, Francii a Arménii. V rámci plánovaných odstávek provádíme servis také na jaderných elektrárnách u nás a na Slovensku, kde je taktéž nasazen řídicí systém ZAT na všech jaderných elektrárnách,“ doplňuje Karel Stočes.

Za českou stranu se akce zúčastnily společnosti ŠKODA JS a.s., Sigma Group a.s., Kabex a.s. a Essential Communication s.r.o.

Dodávky ZAT pro JE Pakš I

Bloky JE Pakš I jsou řízeny procesními stanicemi SandRA Z101 a Z102, které obsahují speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií. Těmito procesními stanicemi je realizován regulační a bezpečnostní systém řízení pohonů regulačních kazet reaktoru. Jeho úkolem je regulovat, zpomalovat či v případě nutnosti zastavit štěpnou reakci v reaktoru. Druhým systémem je regulační systém výkonu reaktoru. Oba systémy jsou úzce provázány a spolupracují. Tato dodávka byla realizována ve spolupráci se společností ŠKODA JS a dodané systémy jsou stěžejní pro provoz a zajištění bezpečnosti jaderných elektráren.