Řídicí systém SandRA pomáhá efektivně řídit další bioplynovou stanici

Řídicí systém SandRA pomáhá efektivně řídit další bioplynovou stanici

Koncem listopadu 2020 jsme společně s firmami AGETE a BD Tech zrealizovali modernizaci bioplynové stanice Slatina poblíž Lovosic. Projekt spočíval v rozšíření stávající technologie o separátor, který zajistí zvýšení efektivity koncového skladu.Realizace trvala pouhé tři měsíce. 

Společnost ZAT dodala nový řídicí systém včetně polní instrumentace, kabeláže a kabelových tras. Vyhověli jsme tak požadavku zákazníka na komplexnost dodávky. „Pro řízení samotného separátoru a přidružených motorů v jímkách jsme zvolili řídicí systém SandRA Z210 včetně vzdálených vstupů a výstupů Weidmüller. Ovládání technologie separace jsme zaintegrovali do stávajícího systému řízení Siemens Simatic S7-300 včetně operátorských stanic,“ konstatuje Roman Kűhnel, vedoucí odborné skupiny Inteligentní průmyslové systémy ZAT.  

Projekt zastřešila společnost AGETE, která má dlouholeté zkušenosti s výstavbou a dodávkami pro bioplynové stanice. S firmou úzce spolupracujeme při zajišťování modernizací i kompletního servisu pro tento segment zákazníků. U řady z nich jsme společně dosáhli zvýšení komfortu obsluhy bioplynových stanic, snížení poruchovosti a zjednodušení detekce závad i zvýšení rychlosti jejich odstranění.

Společnost ZAT patří mezi přední dodavatele řídicích systémů a servisu pro bioplynové stanice. Ve spolupráci se společností AGETE rovněž zajišťujeme úvodní analýzu, jejímž výstupem je definice úspor, které mohou být modernizací dosaženy. Navrženými kroky dokážeme zajistit snížení provozních nákladů i zefektivnit výrobu elektrické energie a tepla.

„Nabízíme zákazníkům finanční úsporu při provozování stanic na základě kompletní dodávky nových systémů řízení včetně polní instrumentace. Pokud však analýza ukáže, že je pro provozovatele bioplynové stanice ještě rentabilní zachování části technologie, jsme také schopni zrealizovat pouze částečnou výměnu. Řídicí systém SandRA lze díky vlastnímu vývoji velmi dobře napojit na technologie jiných dodavatelů,“ upřesňuje Roman Kűhnel.

(fotografie je ilustrační)