Máme za sebou první jednání na akcích Sdružení dopravních podniků ČR

Máme za sebou první jednání na akcích Sdružení dopravních podniků ČR

Společnost ZAT je dlouholetým dodavatelem řídicí a dispečerské techniky a dálkové diagnostiky v dopravě. Systémy, které úspěšně nasazujeme na železnici, mají také významné využití v řízení měníren dopravních podniků.  

V lednu 2023 jsme se stali členem Sdružení dopravních podniků. Osobní seznámení našich kolegů se zástupci členských firem proběhlo v dubnu na pravidelném zasedání sdružení v Parkhotelu v Plzni. „Poslechli jsme si prezentace firem dodávajících produkty pro dopravní podniky. Prezentace se týkaly širokého spektra témat od monitoringu polohy trolejbusů až po školicí simulátory obsluhy tramvají. Se zástupci dopravních podniků jsme také hovořili o přínosech naší dispečerské a řídicí techniky,“ říká Milan Hucl, ředitel divize Smart systémy ZAT. 

Další setkání následovalo o dva týdny později, tentokrát v jižních Čechách. Zde se kolegové potkali i s naším dlouholetým partnerem společností EŽ, se kterým spolupracujeme v oblasti železniční dopravy. 

„Dnešní doba je bohužel především o šetření a nově také o soběstačnosti. I v tomto směru mohou naše řídicí systémy dopravním podnikům přinést okamžité úspory do jejich rozpočtu. Například moderní řídicí systém pro dispečink, který zajišťuje bezpečný provoz měníren MHD, může výrazně ušetřit náklady na jeho provoz,“ říká Milan Hucl.

Bližší informace ke kompetencím ZAT pro městskou dopravu naleznete na našem webu v sekci doprava.

Přečtěte si také zajímavý rozhovor na téma budoucnost městské dopravy s kolegou Milanem Huclem.