Z kraje ledna jsme se v Praze setkali se zástupci EDF i s francouzskou ministryní energetiky

Z kraje ledna jsme se v Praze setkali se zástupci EDF i s francouzskou ministryní energetiky

V pondělí 8. 1. 2024 proběhl v prostorách francouzské ambasády v Praze pod záštitou velvyslance Francie J. E. Alexis Dutertre slavnostní banket, kterého se zúčastnila francouzská ministryně pro energetickou transformaci Agnès Pannier-Runacher. Za společnost EdF, která je potenciálním dodavatelem nového jaderného zdroje v Dukovanech, byli přítomni L. Rémont, V. Ramany, R. Zdebor a S. Illouz.

Českou stranu za Alianci české energetiky reprezentovali  M. Šimonovský, J. Perlík, J. Holinka, P. Altschul a J. Scharf ml. Za Svaz průmyslu a dopravy se akce zúčastnil J. Rafaj.

Dle francouzské ministryně běží jaderný program ve Francii naplno. Ze strany francouzské vlády byla deklarována plná podpora v rámci nabídky společnosti EdF na nový jaderný program v České republice, počínaje výběrovým řízením na pátý blok JE Dukovany. Generální ředitel Luc Rémont zmínil prokazatelné kroky vedoucí k tomu, aby se český průmysl a dodavatelský řetězec plně zapojily do nabídky, jakož i do vytvoření efektu evropské flotily s technologií EPR.

Při této příležitosti se J. Scharf ml., předseda představenstva ZAT a.s., setkal s L. Rémontem a Sarah Illouz, ředitelkou nabídky, kdy společně hovořili o kompetencích ZAT v jaderné energetice i společných referencích v dodávkách pro osm francouzských jaderných elektráren.

Společnost ZAT má s koncernem EdF navázány dlouhodobé partnerské vztahy. V roce 2012 jsme společně podepsali smlouvu na dodávku 58 skříní systému KCF pro 20 jaderných bloků osmi francouzských jaderných elektráren s termínem dokončení v roce 2024. V roce 2021 následoval podpis memoranda o spolupráci. loňském roce vyústily naše vzájemné aktivity oficiální certifikací ZAT pro oblast non-safety. Aktuálně se plánuje certifikace na safety systémy.