Informujeme vás o sloučení obchodní firmy Definity Systems se společností ZAT

Informujeme vás o sloučení obchodní firmy Definity Systems se společností ZAT

Rádi bychom vás informovali o fúzi sloučením obchodní firmy Definity Systems, s.r.o., jako zanikající společnosti, s obchodní společností ZAT a.s., jako nástupnické společnosti.

ZAT začlenil Definity Systems do své strukturu k 1. lednu 2019 formou dceřiné společnosti. Nově budou veškeré aktivity firmy realizovány v obchodní struktuře ZAT a.s. Podle vedení ZAT se pro stávající zákazníky Definity Systems nic nemění. Rozpracované projekty budou pokračovat beze změn a stanou se důležitou součástí firmy ZAT. I nadále na nich budou realizační týmy dlouhodobě pracovat.

Z fúze budou těžit zákazníci, partneři i zaměstnanci obou společností. Klienti ZAT mohou od významného posílení vývojového týmu očekávat především rozšíření produktů v oblasti IoT technologií a nadstavbových aplikací řídicího systému SandRA (Safe and Reliable Automation) o sofistikované zpracování dat a jejich využití pro manažerské řízení jednotlivých technologií i rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku.

ZAT akvizicí rozšířil své počty cca o 30 pracovníků, převážně programátorů, na celkových 350 zaměstnanců. Firma dlouhodobě zaměstnává z 80 procent středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané odborníky.