Hlavním tématem zákaznického dne bylo snižování nákladů, úspory a inovace

Hlavním tématem zákaznického dne bylo snižování nákladů, úspory a inovace

Další, v pořadí 5. zákaznický den Summer meet-up 2022, se nesl ve znamení úspor. „I dlouholetí zákazníci ZAT, například z dopravy, se zajímali o naše řešení EnMS, tedy energetický management systém, který firmám v dnešní nelehké době dokáže významně ušetřit náklady na energie,“ říká Milan Hucl, ředitel divize Smart systémy. Zajímavé novinky přinesla všechna stanoviště, posuďte sami.

Doprava – zaměřeno na partnerství
Kolegové z divize Doprava letos prezentovali vývojové novinky již nabízených řešení a naše zapojení do transferu technologií. „Návštěvníkům jsme představili, jak důležitá a plodná je pro nás spolupráce s realizačními a obchodními partnery,“ říká Pavel Konopásek, vedoucí odborné skupiny Doprava. První ukázka předvedla možnosti systému Detekce sesuvu půdy, na kterém spolupracujeme se skotským partnerem Findlay Irvine. Systém nově rozšiřujeme o monitoring dalších čidel a stavů – například detekce výšky hladiny vody, záplavové čidlo pro železnici a silnice, bezdrátové teplotní čidlo kolejnice a další meteorologické senzory.

Společnost ZAT se dlouhodobě zapojuje do univerzitního výzkumu. „Společně s odborníky z VUT Brno jsme na Summer meet-up představili experimentální, i již zavedená řešení pro proměnu vibrací v elektrickou energii i plně funkční simulátor zátěže kolejnice, který je využíván k výzkumu kvality materiálů a tvarů kolejnic. Z výsledků našeho společného vývoje budou moct zákazníci v budoucnu čerpat řadu benefitů,“ doplňuje Pavel Konopásek.

Analýza a monitoring dat – přínosy a úspory
V rámci stanoviště AMD jsme návštěvníkům představili tři nová inovativní řešení. Společně s firmou Technodat jsme prezentovali nové možnosti v oblasti elektronické správy a projektování technické dokumentace – konkrétně uchovávání tištěných schémat, na které lze navázat v čistě elektronické formě. „Na druhém stanovišti mohli návštěvníci v praktické ukázce sledovat, jak a díky čemu naše systémy spolehlivě a bezporuchově řídí technologie desítky let a jak lze jednoduše propojovat jednotlivé vývojové řady při zachování kontinuity řízení,“ říká Michaela Korimová, vedoucí odborné skupiny Analýza a monitorování dat.

Třetí prezentovaná technologie reagovala na aktuální situaci ve světě – tedy energetickou krizi. „Představili jsme zákazníkům, jakým způsobem lze s použitím naší platformy SimONet autonomně řídit technologie v budovách s důrazem na optimální spotřebu energie, která vede k výrazným finančním úsporám,“ doplňuje Petr Hasman, obchodní manažer ZAT.

Vývoj zakázkového softwaru – řešení pro výrobní podniky
Na stanovišti zaměřeném na vývoj zakázkového softwaru naši kolegové představili, jak zákazníkům pomáháme plánovat a sledovat výrobní procesy. Například integraci dat z více výrobních systémů a jejich vizualizaci do pohledů, které jim přinesou přehled napříč celým výrobním procesem. „Dále jsme ukázali, jak lze spravovat požadavky na testování jednotlivých výrobků, aby splňovaly požadované vlastnosti nebo jak je možné jednoduše a přehledně vést správu strojů a jejich příslušenství pro dostupnost informací o zárukách, servisu a údržbě provozu strojů ve výrobních společnostech všech velikostí,“ doplňuje Jiří Pejša, manažer odborné skupiny Vývoj zakázkového softwaru.

Plynárenství – inovace v katodové ochraně
V oblasti plynárenství jsme pevně etablovaným dodavatelem pro významné firmy v České republice. I proto jsme byli rádi, že jsme mohli naše zákazníky překvapit novými unikátními funkcemi v oblasti snímání a analýzy katodové ochrany v rámci informačního nástroje Gasacor určený pro firmy provozující produktovody. „Pro zkvalitnění správy a analýzy dat jsme se rozhodli jej předělat do platformy SimONet. Díky tomu jsme schopni zákazníkovi nabídnout nové možnosti v podobě bezdrátového sběru dat z měřících míst, napojení na jiné informační nástroje, a v neposlední řade nástroj upravovat dle individuálních potřeb zákazníka,“ upřesňuje Tomáš Bauer, vedoucí odborné skupiny Plynárenství.

Medical – nové produkty i trhy
Součástí divize Smart systémy je také segment medical, kde nabízíme inovativní řešení pro zdravotnictví, jako jsou E-Health, telemedicína a terapeutické přístroje Stimsmart. „V oblasti novinek je těsně před uvedením na trh zdravotnický přístroj Ozosmart určený primárně k distribuci. Řešíme také naše členství v nově vznikající pracovní skupině Digital Health při Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků,“ říká Roman Plavec, obchodní a marketingový ředitel pro zdravotnictví. Na zákaznickém dnu nás také navštívil významný distributor zdravotnických přístrojů pro arabský trh, kde se rozvíjí zajímavá spolupráce.