Pro Úpravnu uhlí Ledvice jsme zefektivnili pásovou přepravu

Pro Úpravnu uhlí Ledvice jsme zefektivnili pásovou přepravu

Společnost ZAT se v oblasti povrchové těžby uhlí pohybuje téměř 60 let. Přestože se kvůli Green Dealu v poslední době upouští od jeho spalování, provozy v Čechách budou ještě několik let modernizaci a údržbu vyžadovat. 

ZAT nabízí provozovatelům těžby povrchových dolů hnědého uhlí jak nasazení vlastních moderních řídicích systémů, tak i profesionální implementaci řídicích systémů od jiných dodavatelů. „Máme k tomu dlouhodobé kompetence i řadu referenčních zakázek, zároveň tím můžeme vyhovět specifickým požadavkům našich zákazníků,“ říká Milan Hucl, ředitel divize Smart systémy.

Projekt Úpravny uhlí Ledvice

Příkladem úspěšné realizace ZAT je nasazení řídicího systému od firmy Siemens na provozu Úpravna uhlí Ledvice patřící pod společnost Severočeské doly a.s.

Cílem této významné investiční akce, do které se zapojilo několik dodavatelů strojní a elektro části, bylo zefektivnění pásové přepravy uhlí prostřednictvím instalace technologie nové propojovací linky. Podstatou zefektivnění bylo oddělení již hotového produktu Ořech 2 v průběhu jeho výroby a cílené nasměrování na nakládku pro nákladní automobily ve vazbě na zvýšenou poptávku daného produktu na trhu. 

Průběh realizace

Společnost ZAT se na projektu podílela dodávkou rozvaděče řízení včetně instalace řídicího systému a navazující polní instrumentace, dále zpracováním aplikačního softwaru i příslušné projektové dokumentace pro ovládání pasových dopravníků. Z pohledu řízení šlo o nadstandardně velký rozsah počtu zpracovávaných signálů.  

Pro řízení nově doplňované technologie propojovací linky byl v souladu s požadavkem zákazníka využit průmyslový řídicí systém Siemens S7-1500 se vstupy a výstupy. Doplnění nové strojní technologie nicméně vyžadovalo i rozsáhlé úpravy ve stávajících automatech ZAT, které ovládají navazující technologická zařízení a které mezi sebou vzájemně komunikují. Zakázka byla dokončena a úspěšně předána do provozu koncem roku 2021.