Jako součást vládní delegace jsme v USA jednali s Westinghouse o  spolupráci v jádře

Jako součást vládní delegace jsme v USA jednali s Westinghouse o  spolupráci v jádře

V polovině května se v USA konala prestižní konference Nuclear Energy Assembly zaměřená na jadernou energetiku. Její součástí byla také česká vládní delegace doprovázená zástupci největších českých technologických firem usilujících o zapojení do dostavby nových jaderných zdrojů u nás.

Společnost ZAT patří mezi přední evropské hráče v dodávkách řídicích systémů pro primární i sekundární části jaderných elektráren. Je také zakládajícím členem Aliance české energetiky, která měla v rámci cesty významné zastoupení. Představitelé českých firem a MPO jednali se zástupci Westinghouse především o maximálním zapojení českého průmyslu do dostavby nových jaderných zdrojů v České republice.

„V rámci týdenní akce se nám zástupci Westinghouse plně věnovali a deklarovali vážný zájem o dostavbu jednoho či více jaderných bloků u nás. Přesto konstatovali, že konkrétní poptávky na české dodavatele budou zasílat až po vyhlášení výsledků tendru. To je však podle českých firem pozdě, jelikož by se mělo zapojení českého průmyslu zohlednit už v rámci výběru vítěze tendru,“ říká František Kural, manažer pro marketing a obchod, který se akce za ZAT zúčastnil.

V průběhu týdenní pracovní cesty v USA proběhla řada jednání na vrcholných úrovních se zástupci Westinghouse, Bechtelu i amerického regulátora NEI včetně oficiální večeře v rezidenci velvyslance České republiky v USA.

„Věříme, že naše společnost ZAT je schopna všem potencionálním uchazečům o dostavbu nových jaderných zdrojů v ČR nabídnout špičkové jaderné know-how včetně jednoho z nejmodernějších řídicích systému v jaderné energetice na trhu, a že tudíž budeme neopomenutelným partnerem při rozvoji jaderné energetiky v České republice,“ konstatuje František Kural.

Řídicí systémy ZAT jsou aktuálně nasazeny na 30 % jaderných elektráren v EU a 10 % ve světě včetně všech jaderných elektráren v České republice a na Slovensku.