Emailing Hor. Lišta
 • Location

  Plzeň

  Místo konání
 • Experience

  6. ročník

  Tradice
 • Calendar

  14. 9. 2023

  Save the date!

Mapka akce

Mapka SMUP

Na co se můžete těšit?

Dopolední blok

11:00 - 3+5 informací o ZATu

Ať už nás navštěvujete poprvé, nebo jsme již staří známí, zde budete mít možnost dozvědět se o nás zásadní informace i novinky, které v posledním roce hýbaly společností ZAT

11:15 - Jak probíhá řízení předávacích stanic plynu?

V letech 2019 - 2022 dokončil ZAT dodávky řídicího systému SandRA pro 4 předávací stanice společnosti EG.D.

O tom, jak platforma SandRA Z210 naplňuje požadavky zákazníka na kybernetickou bezpečnost a jaké jsou možnosti využití IoT monitoringu v plynárenství budou diskutovat Petr Dvořák ze společnosti EG.D, a.s. a Tomáš Bauer, vedoucí skupiny Plynárenství v ZAT.

11:30 - Hospodaření s energiemi ve městech a obcích ve výhledu do r. 2030

Diskuse zástupců místní správy a odborníků nabídne pohledy na perspektivy změn týkajících se například stále silného zájmu o instalaci nových zdrojů OZE, zejm. FVE, zavádění nové legislativy týkající se komunitní energetiky, rozvoje elektromobility a souvisejících požadavků např na distribuci energií, regulaci spotřeby a dostupnosti nových technických řešení.

Hosty diskuze budou Martin Sobotka, starosta města Dobřany, Milan Edl, manažer Regionální inovační strategie Plzeňského kraje a Václav Janoch, marketingový a obchodní ředitel ZAT.

Odpolední blok

13:00 - 3+5 informací o ZATu

Ať už nás navštěvujete poprvé, nebo jsme již staří známí, zde budete mít možnost dozvědět se o nás zásadní informace i novinky, které v posledním roce hýbali společností ZAT

13:15 - Budoucnost informačního systému pro blokovou dozornu JE Temelín

Pro jadernou elektrárnu Temelín dodává ZAT řídicí systémy již od doby její výstavby v 80 letech. Aktuálně je na JE uváděn do provozu druhý budící systém na hlavních blocích a jsou plánovány dodávky dalších osmi regulátorů AVR Safety pro diesel generátory.

Se společností OSC, a.s. dlouhodobě spolupracujeme na dodávkách pro tuto elektrárnu. S předsedou představenstva Roberte Pecou bude Karel Stočes, obchodní a marketingový ředitel ZAT, mluvit o aktuálně realizovaném projektu FAS pro JE Temelín.

13:30 - Perspektivy energetiky - očekávané změny, příležitosti i rizika

Jaké jsou klíčové výzvy, se kterými se energetika bude potýkat v průběhu příštích desetiletí? Jaký je potenciál využití nových technologií, jako je například umělá inteligence, ve výrobě a distribuci energie v budoucnosti? A jaké technologie bude ve větší míře využívat energetika do roku 2100?

O těchto otázkách budou diskutovat Milan Edl, manažer Regionální inovační strategie Plzeňského kraje a Václav Janoch, marketingový a obchodní ředitel ZAT.

Consumption Costs
Úsporná a bezpečná distribuce energií

Připravte se na ukázku systému pro správu a dohled nad LDS (lokální distribuční soustava). Naši kolegové vám dále představí řídicí a dohledové centrum pro LDS a řešení na platformě SandRA (Safe and Reliable Automation) pro mobilní přečerpávací stanice.

Train
Optimalizace provozu technologií v dopravě

Stanoviště segmentu Doprava vám odhalí funkce nové verze SCADA Reliance, které přináší vylepšení s dopadem na každého uživatele. Také se dozvíte, jak ZAT pomáhá v detekování zbytečných energetických ztrát. A to není vše - stanoviště zahrnuje i integraci fotovoltaických elektráren do systému DDTS (dálková diagnostika technologických systémů).

Manufacturing Process
Kvalita a efektivita v digitální výrobě

Zde se setkáte s inovacemi v oblasti sledování výrobních procesů z hlediska životního cyklu výrobku s cílem zvyšování efektivity a kvality za využití vlastních platforem SandRA a SimONet. Dále předvedeme nejnovější funkce IoT platformy SimONet, jako jsou nové komunikační drivery nebo automatické scénáře akcí. Chybět nebude ani ukázka kyberneticky bezpečného serveru pro vzdálený dohled.

Software
Digitální svět s naším softwarem

Naši vývojáři vám představí požadavkový systém Soika, který zjednodušuje a zefektivňuje vaši práci. Dozvíte se také o moderních metodách vývoje softwaru na míru a automatickém testování. V neposlední řadě vám ukážeme v praxi naše webové aplikace pro automatizaci výrobních procesů, které přinášejí úspory času a zvyšují efektivitu výroby.

Monitoring
Inovativní technologie pro zdravotnictví

Zažijte ukázku v praxi s přístrojem Ozosmart, který je určen pro ozonovou terapii. Ta ulevuje od bolesti, podporuje imunitu a má regenerační a protizánětlivé účinky. Přístroj obdržel v rámci červencového auditu CE značku podle legislativy MDR (Medical Device Regulation). V rámci e-health a telemedicíny vám představíme mobilní aplikace pro zefektivnění zdravotní péče. Zde budete moci nahlédnout do konkrétní aplikace navržené speciálně pro zdravotní pojišťovny.

Big Reactor
Bezpečnost v jaderné energetice

Provedeme vás ukázkou nové vizualizační platformy ZAT Horus pro HMI v bezpečnostní kategorii B dle ČSN EN 61226. Naše prezentace zahrnuje také kompaktní regulátor buzení generátoru AVR Safety. Nakonec vás seznámíme s požadavkovým systémem Soika pro řízení požadavků jaderných projektů v návaznosti na naplňování normy 61513 pro sledování požadavků při realizaci projektů pro jaderné elektrárny.

Ecology Project
Řešení pro ekologickou energetiku

Můžete se těšit na novinky ze světa energetiky z pohledu ekologizace a nejen to. První ukázka vás zavede ke kompaktnímu řízení malých turbín včetně vizualizace. Následně se podíváte na proces ekologizace prostřednictvím case study projektu FGD Elektrárna Mělník I. Prezentaci završují naše produkty pro vodní energetiku, jako DCS, řízení turbín a buzení generátorů.

Jak vypadaly minulé ročníky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás!

Milan Hucl
Milan Hucl

Ředitel divize Smart systémy
milan.hucl@zat.cz
+420 736 519 294

LinkedIn profil

Přihlaste se na Summer meet-up 2023