Aplikace Zdraví na klik

Aplikace Zdraví na klik
 • Consultation

  4

  roky spolupráce
 • Expirience

  32000

  uživatelů dodaných systémů
 • Turbine

  2500

  odpracovaných hodin

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je resortní zdravotní instituce působící v rámci českého systému veřejného zdravotního pojištění. Spolupracuje s Ministerstvem obrany České republiky a Armádou České republiky. VoZP nabízí klientský portál s přístupem přes mobilní aplikaci Zdraví na klik.

Mobilní aplikace pro klientský portál VoZP umožňuje pojištěncům Vojenské zdravotní pojišťovny získat informace z jejich osobního účtu. Mohou si zobrazit své výdaje na poskytnutou zdravotní péči za poslední tři roky, zároveň mají možnost vidět vykázanou péči svých dětí. Aplikace umožňuje zobrazení elektronického průkazu pojištěnce EHIC jako náhrady kartičky u lékaře. K dispozici je také zdravotní deník, který slouží k upozornění pojištěnce na termíny očkování, lékařských prohlídek a vlastních událostí.

Je synchronizovaný s aplikací kalendář v mobilním telefonu. Uživatelé si mohou dále zobrazit přehledy plateb pojistného OSVČ, OBZP, přehled poplatků a pojistné období. Aplikace umožňuje rovněž vyhledávání lékaře podle aktuální polohy nebo adresy. V případě nouze je možné z aplikace zavolat nebo odeslat SMS osobě blízké s aktuální polohou GPS nebo přímo zavolat tísňovou linku.  

Mobile

Vyjádření zákazníka

„Mobilní aplikace Zdraví na klik je v provozu od roku 2018 a je každoročně rozvíjena podle rostoucích požadavků. VoZP klade vysoký důraz na úroveň zabezpečení přihlašování a zpracování osobních údajů. Zároveň nám náš partner, společnost ZAT, pomáhá tato data srozumitelně prezentovat našim klientům v souladu se standardy WS a jiných komunikačních aplikací. Použité technologie uspokojí i náročné uživatele. Zároveň je uživatelská přívětivost vstřícná i pro méně zkušené uživatele, což prokazuje stále rostoucí rating mobilní aplikace.“

Ing. Petr Čeřovský
vedoucí oddělení rozvoje a podpory IS

Vozp Logo.Png

Zdraví na klik

Mobilní aplikace Zdraví na klik je k dispozici jak pro klienty Vojenské zdravotní pojišťovny, tak pro ostatní uživatele. Pojištěnci VoZP mají možnost po přihlášení podat žádost o příspěvek z preventivních programů, který si stačí zvolit, vyfotit účtenku a odeslat. Mohou si také kdykoli zobrazit zdravotní péči, kterou na pojištěnce vykázali lékaři, nemocnice, lékárny či jiná zdravotnická zařízení, a to včetně cen. Zobrazení kartičky pojištěnce (vč. žádosti o vydání nové), přihlášení do slevového BeneFit klubu VoZP nebo podaní prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí je samozřejmostí.

Nepřihlášení uživatelé aplikace mají k dispozici zdravotní deník, který je upozorní na preventivní prohlídky, návštěvy lékaře či očkování, dále SOS volání s odesláním SMS obsahující GPS souřadnice, vyhledání nejbližších lékařů či zdravotnických zařízení a samozřejmě také možnost podat přihlášku k VoZP.

Po stránce technologické je využíváno multiplatformního frameworku Xamarin, který usnadňuje a urychluje vývoj pro oba podporované operační systémy (Android, iOS) a získává data prostřednictvím REST Api vytvořeného v .NET Core.

Výhody aplikace Zdraví na klik

 • Upozornění na termíny očkování, návštěvy lékaře, prohlídky či screeningové programy
 • Zadávání vlastní události a propojení této funkce s kalendářem v mobilu
 • Vyhledání nejbližšího zdravotnického zařízení včetně zobrazení trasy v mapě
 • Zavolání nebo odeslání SMS osobě blízké s aktuálními GPS souřadnicemi nebo přímo SOS
 • Současní i bývalí pojištěnci mohou požádat o potvrzení o neexistenci dluhu u VoZP
 • Přehled novinek o změnách pravidel zdravotního pojištění a aktualit ve zdravotnictví
 • Po vyplnění osobních údajů odeslání žádosti k přihlášení k VoZP
 • Podání žádosti do preventivního programu
 • Zobrazení veškeré zdravotní péče
 • Zobrazení průkazu EHIC

Použité technologie

Xamarin
Android Robot
Apple Logo Black
Net Core Logo