Podpořili jsme 8. ročník konference Malé a modulární reaktory 2023

Podpořili jsme 8. ročník konference Malé a modulární reaktory 2023

ZAT se dlouhodobě podílí na vývoji malých jaderných reaktorů. Náš řídicí systém používá například Centru výzkumu Řež u výzkumného reaktoru LVR-15 nebo společnost provozující malý experimentální jaderný reaktor v Brazílii.

Proto nebylo překvapením, že jsme patřili mezi přední partnery konference Malé a modulární reaktory, která se uskutečnila v únoru na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Akce se zúčastnilo přes 160 odborníků, učitelů a studentů z akademické sféry.

Cílem konference bylo získat informace o reálných projektech výstavby jaderných reaktorů menšího výkonu, jejich představení odborné a technické veřejnosti a zkvalitnění komunikace mezi odbornou jadernou komunitou.
Na akci vystoupili zástupci společností GE-Hitachi, Rolls-Royce, Westinghouse, EDF, Holtec, z české strany pak představitelé firem ČEZ, UJV Řež, Centra výzkumu Řež, Witkowitz, FJFI či ZČU.

„Uvedené zahraniční společnosti patří mezi potenciální dodavatele malých a modulárních reaktorů pro Českou republiku. V rámci konference jsme se všemi zúčastněnými prohloubili naše vazby při zapojení do jejich dodavatelských řetězců,“ říká Karel Stočes, marketingový a obchodní ředitel pro jadernou energetiku.

ZAT je také připraven dodávat své řídicí systémy už při vývoji technologií. Ostatně, naše systémy se nepřímo podílí i na vývoji jaderného reaktoru čtvrté generace. Příkladem je řízení horkých komor pro výzkum materiálů v Centru výzkumu ÚJV Řež.