Letošní výroční zasedání členů AVDZP proběhlo v ZAT v Příbrami

Letošní výroční zasedání členů AVDZP proběhlo v ZAT v Příbrami

Společnost ZAT je certifikovaným výrobcem a dodavatelem terapeutických zdravotnických prostředků, SW a mobilních aplikací pro kliniky a zdravotní pojišťovny. Je také členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků – největší české organizace ve zdravotnickém průmyslu. Asociace každoročně pořádá členskou schůzi u aktivního člena schváleného představenstvem AVDZP, jemuž předsedá Jana Vykoukalová. Tentokrát zázemí pro její konání poskytla společnost ZAT.

„Přidělení organizace akce tohoto rozsahu představovalo ocenění naší pětileté aktivní práce v Asociaci i velký závazek za její zdárný průběh,“ říká Roman Plavec, marketingový a obchodní ředitel pro zdravotnictví společnosti ZAT.

V prostorách příbramské centrály proběhlo 19. dubna zasedání představenstva Asociace, poté následovala exkurze v areálu ZAT pro cca 100 účastníků.

„Odpolední část pokračovala samotnou schůzí AVDZP, v rámci níž se schvalovala výroční zpráva, představovali noví členové a my jsme měli možnost prezentovat své kompetence v oblasti zdravotnictví formou atraktivního videa,“ doplňuje Roman Plavec.

Následná panelová diskuse za účasti vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného se týkala projektů českých zdravotnických firem k obnově dostupné zdravotnické péče ve válkou zasažených oblastech. Diskuse se účastnili i ředitel odboru z MZV Marek Svoboda a Martin Pospíšil z MPO.

Na schůzi navazovaly odborné workshopy pokrývající témata typu financování, obchodních příležitostí či otevírání trhu s medtech inovacemi a velmi náročné MDR certifikace.