Na odborné konferenci Jaderné dny 2022 jsme prezentovali naše kompetence

Na odborné konferenci Jaderné dny 2022 jsme prezentovali naše kompetence

Společnost ZAT patří mezi přední evropské dodavatele řídicích systémů do jaderné energetiky. Proto jsme opět nemohli chybět na tradiční konferenci Jaderné dny 2022. Už 12. ročník se konal v polovině září na Západočeské univerzitě v Plzni.

Konference složená ze dvou dnů se v úvodu věnovala potenciálu jaderné energetiky a Green Deal. Odborníci a zástupci firem z jaderného sektoru zde diskutovali o aktuálním stavu a dalších krocích ve výstavbě nového jaderného zdroje v ČR a o jeho návaznosti právě na Green Deal.

Sekce SKŘ pro jaderné elektrárny – jejich současný stav a vývojové perspektivy se věnovala systémům kontroly a řízení (SKŘ), které jsou nedílnou součástí bezpečného a spolehlivého provozu jaderných technologií.

ZAT má v dodávkách řídicích systémů do jaderné energetiky téměř 50leté zkušenosti. Nasazujeme jeden z nejmodernějších řídicích systémů na trhu postavený na moderní součástkové základně, který splňuje maximální požadavky na vysokou bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost. Mezi naše nejúspěšnější produkty v oblasti jaderné energetiky patří systém řízení a kontroly regulačních tyčí pro primární část jaderné elektrárny (RRCS) a systém řízení výkonu reaktoru (RCS), obsahující speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií.

V příspěvku, který přednesl kolega František Kural, ředitel pro marketing a obchod, jsme deklarovali naše kompetence, investice do vývoje produktů pro jadernou energetiku i připravenost jak v dodávkách našich řídicích systémů v rámci modernizace i výstavby elektráren s velkými a malými reaktory, tak i při jejich vývoji.

V odpolední části s názvem Nové projekty a technologie pro JE vystoupili nejenom dodavatelé jaderných elektráren a uchazeči o výstavbu nových jaderných zdrojů (NJZ) v České republice – KHNP (Jižní Korea), EdF (Francie) a Westinghouse (USA), ale i MVM EGI (Maďarsko) za provozovatele a investora.

Konference opět ukázala připravenost a know-how českých firem k jejich zapojení do výstavby nového jaderného zdroje v České republice.