Ohlédnutí za konferencí Jádro – Nové jaderné zdroje

Ohlédnutí za konferencí Jádro – Nové jaderné zdroje

Jako významný evropský dodavatel řídicích systémů při výstavbě a rekonstrukcích jaderných zdrojů jsme se zúčastnili 2. ročníku oborné konference Jádro – Nové jaderné zdroje, která se konala 20. října v Praze.

Formou diskusního panelu účastníci řešili přínosy výstavby nových jaderných zdrojů v České republice z pohledu zapojení tuzemských firem, dále diskutovali o stavu českého průmyslu a českých technologických i stavebních firem včetně dopadů na budoucnost tuzemské energetiky.

Prezentovali jsme novinky v jaderné energetice
Konference byla rozdělena do čtyř tematických bloků. Ve třetím, který se týkal diskuse technologických firem, představil kolega František Kural kompetence a připravenost ZAT spolupracovat na výstavbě NJZ. „Účastníkům jsem nastínil naše aktuální projekty v oblasti jaderné energetiky včetně nových výzkumných a vývojových projektů. V loňském roce jsme například dokončili vývoj nového systému řízení a monitorování polohy regulačních mechanismů reaktoru (RRCS-Reactor Rod Control System) pro reaktory typu VVER 1000/1200. Vekou výhodou je, že lze systém aplikovat i na jiné typy regulačních mechanismů velkých i malých reaktorů,“ doplňuje František Kural.

Vzhledem k současnému stavu a nutnosti zajistit energetickou soběstačnost se zúčastnění odborníci shodli na nutnosti stavět ne jeden, ale hned čtyři nové jaderné zdroje v JE Dukovany (EDU5, EDU6) a JE Temelín (ETE3, ETE4).