Zúčastnili jsme se konference NUSIM 2023

Zúčastnili jsme se konference NUSIM 2023

Jako významný český dodavatel řídicích systémů a poskytovatel záručního a pozáručního servisu českých jaderných elektráren, jsme se v říjnu zúčastnili tradiční konference NUSIM 2023, kterou pořádá Česká nukleární společnost.

Cílem československého setkání odborníků bylo poskytnout jedinečnou platformu pro výměnu zkušeností managementu a pracovníků provozu českých a slovenských jaderných elektráren, podpůrných pracovišť, regulačních orgánů, specialistů výzkumu a vývoje v jaderné oblasti i dodavatelů zařízení a služeb.

Úvodního slova se ujal Daneš Burket (prezident České nukleární společnosti) a Vladimír Slugeň (prezident Slovenské nukleární společnosti). V pořadí 26. ročník konference byl věnován 80 letům provozování a vyřazování jaderných elektráren, novým technologiím v energetice, využití projektových rezerv bloků JE a managementu konfigurace.

Během konference zazněla řada nových a důležitých informací, například o plánované aktualizaci atomového zákona, kterou představila Michaela Ratajová, ředitelka SÚJB.

Konference dále potvrdila, že se na řadě témat pracuje a posouvají se. Například společnost ČEZ a.s. realizuje geologické průzkumy v lokalitách vhodných pro modulární reaktory (SMR) i ve vybraných uhelných elektrárnách.

Konference opět ukázala, že je nutné zajistit energetickou soběstačnost. V důsledku ukončení spalování uhlí a naplnění požadavků EU z pohledu bezuhlíkové energie je nutné co nejdříve zahájit výstavbu nového jaderného zdroje v České republice. Do deseti let bude zapotřebí řešit jednak výstavbu dalších jaderných zdrojů v lokalitách JE Dukovany a JE Temelín, a zároveň vybrané uhelné elektrárny do budoucna nahradit modulárními reaktory.