Aliance české energetiky a jihokorejská KHNP podepsaly memorandum o jaderné energetice

Aliance české energetiky a jihokorejská KHNP podepsaly memorandum o jaderné energetice

V rámci státní návštěvy ministra průmyslu, obchodu a energetiky Korejské republiky pana Moon Sung-wooka v České republice podepsali představitelé českého průmyslu a vedení KHNP – předního hráče ve výstavbě jaderných elektráren ve světě – deklaraci o budoucí spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Podpis memoranda se uskutečnil v pátek 18. června na půdě MPO za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

ZAT patří mezi zakládající společnosti Aliance české energetiky (CPIA). „Jako výrobce a dodavatel řídicích systémů do jaderné energetiky máme enormní zájem o nastavení spolupráce se společností KHNP nejenom na připravovaném tendru na dostavbu jaderných bloků u nás, ale i na dalších projektech KHNP v Evropě i ve světě,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Memorandum navazuje na proběhlou návštěvu členských společností Aliance české energetiky (CPIA) v sídle KHNP v Jižní Koreji koncem května, kde se obě strany seznámily s možnostmi vzájemné spolupráce a zapojení českých firem při výstavbě nového jaderného zdroje v České republice.

Obchodní příležitost pro české firmy

Deklarace vytváří rámec pro budoucí spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje nejenom v České republice, ale i v dalších zemích. Otevírá možnost zapojení českých firem do projektů realizovaných společností KHNP v oblastech projektování a inženýringu, servisu i výzkumu a vývoje. Upravuje také základní komunikační a rozhodovací prostředí pro organizaci spolupráce mezi českým a korejským průmyslem v jaderné energetice. 

„Jsem přesvědčen, že spolupráce s CPIA a jejími členy, kteří zastupují český jaderný průmysl, bude hrát klíčovou roli při dosahování úspěšných výsledků v rámci výstavby nových jaderných bloků v České republice. Podpis memoranda o porozumění slouží i jako odrazový můstek k dalšímu rozšíření naší spolupráce včetně společného postupu na evropském trhu,“ říká Seung Yeol Lima, viceprezident divize Nové jaderné zdroje společnosti KHNP.

Český jaderný průmysl ve světě

České firmy mají v oblasti jaderného průmyslu co nabídnout. Patří mezi evropské lídry v inženýringu, výrobě a servisu jaderného zařízení, a to v průběhu celého životního cyklu jaderné elektrárny. Jsou také jedním ze základních stavebních kamenů schopnosti samostatného provozování a servisu jaderných elektráren u nás.

„Podpis deklarace stvrzuje zájem obou stran na spolupráci a uvědomění si rozsahu možností a know-how partnera. Od podpisu si slibujeme nastavení základní komunikační a rozhodovací linie mezi oběma subjekty s cílem být připraveni a adekvátně reagovat na různá témata vzájemné spolupráce včetně strategického partnerství napříč jednotlivými trhy,” doplňuje Milan Šimonovský, předseda výboru Aliance české energetiky.