Provozovatelům BPS jsme představili náš moderní řídicí systém

Provozovatelům BPS jsme představili náš moderní řídicí systém

Společnost ZAT je předním dodavatelem řídicího sytému v České republice i pro bioplynové stanice. Řadu z těch, které vznikly v boomu výstavby BPS po roku 2010, také servisujeme.

Uvítali jsme proto příležitost potkat se s našimi partnery na setkání provozovatelů bioplynových stanic, které se konalo koncem června v příjemném prostředí hotelu U Milína. Akci pořádala společnost AGETE, ZAT pro tyto bioplynové stanice zajišťuje servis řídicích systémů.

„Kromě prohloubení vzájemných vztahů a představení našeho nového servisního týmu, jsme partnerům ukázali aktuální možnosti moderního řídicího systému SandRA, který je určený pro řízení provozu bioplynových stanic,“ říká Tomáš Bauer, vedoucí odborné skupiny Plynárenství v ZAT.

V současné době je řada bioplynových stanic řízena systémem od firmy Siemens, který ZAT před deseti lety nasazoval dle požadavku investora. V té době ještě nebyly české firmy na dodávku technologií zdaleka tak připraveny jako dnes. Stávající řada řídicích systémů však není od výrobce podporována a bioplynové stanice stojí aktuálně před otázkou, zda a jak je modernizovat.

BPS mohou znásobit tržby

Nejenom ambiciózní evropský plán Zelená dohoda pro Evropu, ale i současná situace s nedostatkem zemního plynu nahrává provozovatelům BPS výrazným způsobem zvýšit své tržby. Do hry o vyšší zisky nově vstupuje i možnost připojení bioplynových stanic do distribuční soustavy plynu nebo flexibilní řízení prodeje elektrické energie do rozvodné sítě.

„V obou případech máme pro bioplynové stanice výhodné řešení. Náš moderní řídicí systém SandRA disponuje řadou technologických novinek, jako je automatický provoz s možností využití vzdáleného dohledu, přehledná vizualizace a ovládání. Zároveň poskytuje vyšší spolehlivost, lepší kybernetickou bezpečnost a podstatně pohodlnější správu,“ doplňuje Tomáš Bauer.

ZAT poskytuje bioplynovým stanicím také komplexní servis v rámci připojení jejich technologie do distribuční soustavy plynu. K tomu je zapotřebí vytvořit mezi bioplynovou stanicí a distributorem předávací místo v podobě regulační stanice a zajistit tak bezproblémový provoz. „I v tomto můžeme provozovatelům významně pomoci. Více než třicet let dodáváme a nasazujeme řídicí systémy u regulačních stanic plynu na klíč,“ uzavírá Bauer.