Staráme se o bezpečnost cestujících na železnici v místech rizika sesuvu půdy

Staráme se o bezpečnost cestujících na železnici v místech rizika sesuvu půdy

Naši bezdrátovou technologii SimONet nasazujeme také na železnici. Pilotní projekt v rámci detekce sesuvu půdy jsme realizovali na železniční trati u Karlových Varů. Zadavatelem projektu zajišťujícího bezpečnost kolejové přepravy osob a materiálu, je generální ředitelství Správy železnic, státní organizace.

Variabilní notifikace a bezúdržbový systém
V případě změn ve sledovaném okolí trati se varovný signál zasílá buď do platformy ZAT SimONet, do které má personál přístup, nebo na e-mail či mobilní telefon. Zodpovědný pracovník pak strojvedoucího ihned informuje o případném riziku. S varovným signálem zároveň dostane fotografie z dané lokality pro přesnější identifikaci incidentu. Fotky si může dispečer zobrazit, kdykoliv potřebuje.

O bezpečnost v místě rizika sesuvu svahu v Karlových Varech se stará 40 bateriově napájených čidel s výdrží až pět let. Systém je téměř bezúdržbový a v případě sanace rizikové oblasti přenositelný do nové lokality.

„Obdobný systém využívají francouzské, nizozemské a skotské železnice. Na projektu jsme spolupracovali se zahraniční společností, která se problematikou sesuvů půdy zabývá řadu let,“ říká Milan Hucl, ředitel divize Smart systémy ZAT.