Zapojíme se do vývoje malého heliem chlazeného rychlého reaktoru HeFASTo

Zapojíme se do vývoje malého heliem chlazeného rychlého reaktoru HeFASTo

Například s Centrem výzkumu Řež jsme za posledních deset let realizovali dva úspěšné projekty, a to kompletní obnovu systému ochran a řízení výzkumného reaktoru LVR-15 a řízení komplexu deseti horkých komor pro přípravu aktivních vzorků a zkušebních těles pro provádění mechanických zkoušek.

Dalším projektem, na kterém ÚJV Řež pracuje od roku 2013, je vývoj demonstrátoru rychlého plynem chlazeného reaktoru ALLEGRO. V loňském roce firma přišla s konceptem vlastního malého heliem chlazeného rychlého reaktoru HeFASTo (Helium-cooled Fast Reactor), do něhož se chceme, jako významný evropský dodavatel řídicích systémů pro energetiku a průmysl, zapojit.

O možnostech této spolupráce jsme diskutovali s Jiřím Duspivou, ředitelem divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost z ÚJV Řež, kterého jsme koncem dubna, společně s jeho kolegy, pozvali do výrobního závodu a sídla společnosti ZAT v Příbrami. V úvodu setkání jsme je provedli vývojovým a výrobním zázemím ZAT a představili naše kompetence v jaderném průmyslu. Zástupci ÚJV Řež hovořili zejména o projektech ALLEGRO a HeFASTo.

Závěrečná část byla věnována diskusi o možnostech spolupráce, a to jak při vývoji této nové technologie, tak při následných komerčních dodávkách v rámci jaderného trhu.  „Zástupci UJV Řež kvitovali možnost zapojení ZAT do projektu HeFASTo z pohledu řízení technologie. Máme tak další příležitost být součástí realizace pokročilých modulárních reaktorů IV. generace,“ konstatuje Karel Stočes, marketingový a obchodní ředitel pro obor jaderné energetiky ZAT.

Začleněním našich technologií do projektu HeFASTo pokračujeme ve strategii ZAT dodávat systémy kontroly a řízení pro provozované a nově stavěné výzkumné reaktory a reaktory?malého výkonu včetně souvisejících technologií.