Skončil 6. ročník Summer meet-up – sledujte náš seriál novinek a rozhovorů se zajímavými hosty

Skončil 6. ročník Summer meet-up – sledujte náš seriál novinek a rozhovorů se zajímavými hosty

Máme za sebou další, v pořadí už 6. ročník největší akce ZAT pro zákazníky – Summer meet-up. Letos jsme si pro vás opět připravili řadu novinek, a to nejenom z našeho výrobního programu. Na šedesát účastníků se nově mohlo těšit na zajímavé rozhovory s našimi hosty. V prostorách zkušebny v Plzni, kde se návštěvník běžně nedostane, jsme pro tyto účely vytvořili konferenční zázemí.

Pozvání do studia přijala pětice partnerů, kteří s našimi kolegy diskutovali o vývoji jejich oboru i vzájemné spolupráci se ZAT.

Úvodního slova se ujala Barbora Česáková, manažerka společnosti ZAT, která účastníky celým dnem také provázela. Z kraje představila naše platformy SandRA a SimONet, které už několik let tvoří pevnou produktovou základnu ZAT, i nejnovější přírůstek do této rodiny – platformu SoWA určenou pro analýzu příchozích dat a prediktivní výpočty. A proč byste se o ni měli zajímat právě vy? Detekce anomálií, hlídání mezních stavů a výpočty prediktivních hodnot přinášejí detailní stav o sledovaných technologiích a systémech téměř v reálném čase s predikcí budoucích stavů. Platforma SoWA vyhodnocuje data nejenom z našich platforem, ale i z libovolných systémů našich zákazníků – aktivních řídicích systémů, čidel, datových skladů, cloudových uložišť atd.

ZAT se také dlouhodobě zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, která je stěžejním parametrem našich řídicích systémů nejenom v jaderné energetice nebo plynárenství. Na to navazuje i naše další aktivita – zapojení ZAT do dodavatelského řetězce při dostavbě nových jaderných zdrojů v České republice. Máme k dispozici jeden z nejmodernějších řídicích systémů na trhu. Systémy a know-how ZAT jsou nasazeny na 10 % jaderných elektráren ve světě a 30 % v EU. Proto věříme, že můžeme vítězi tendru poskytnout nejenom špičkové řešení, ale i kvalitní zázemí pro výrobu a následný dlouhodobý servis.

Další letošní novinkou, kterou se může pochlubit jen pár společností v České republice, je certifikace zdravotnického přístroje Ozosmart, určeného pro ozonovou terapii. Jako jedna z prvních firem působících ve zdravotnictví jsme v letošním roce prošli náročným certifikačním procesem dle nové evropské legislativy MDR (Medical Device Regulation).

Zajímavým tématem je také naše spolupráce s městy a kraji, se kterými spolupracujeme na řízení distribuce elektrické energie nejenom z obnovitelných zdrojů. O perspektivách i úskalích oboru jsme diskutovali v dopoledním bloku s Martinem Sobotkou, starostou města Dobřany a Milanem Edlem, manažerem Regionální inovační strategie Plzeňského kraje. Tuto zajímavou debatu vám představíme v samostatném článku.

A tím se dostáváme i k letošní podstatě Summer meet-up. Přinesla tolik zajímavých rozhovorů i novinek, že vám je postupně představíme v průběhu září a října na stránkách ZAT.


Můžete se těšit na zajímavý seriál. Více informací k Summer meet-up 2023 s tématy stanovišť i rozhovorů s partnery najdete i na našich stránkách.