Patříme mezi TOP 5 dodavatelů společnosti GasNet

Patříme mezi TOP 5 dodavatelů společnosti GasNet

Jedním z hlavních produktů, které dodáváme pro společnost GasNet, jsou telemetrické stanice plynu sloužící pro sběr a monitoring dat a řízení větších předávacích stanic plynu. V rámci rekonstrukce a výstavby nových předávacích a regulačních stanic plynu jsme pro největšího distributora plynu u nás realizovali dodávky a servis technologie řídicího systému na celém území České republiky.

„Zavázali jsme se provozovat profylaxe jak s kalibrací čidel plynu, tak bez ní, dále zajišťovat SW pro dálkový dohled nad telemetrickými systémy a poskytovat servisní činnosti včetně nepřetržité pohotovosti,“ říká Tomáš Bauer ze společnosti ZAT.

V rámci realizovaných projektů se naši kolegové setkali se zástupci firmy při prohlídce stavby na regulační stanici plynu v Záluží, kde dodáváme rozváděč telemetrie vybavený řídicím systémem SandRA, díky kterému je zákazník schopen vzdáleně stanici monitorovat a řídit.

Následně se zúčastnění přesunuli do závodu ZAT v Příbrami, kde se zástupci společnosti GasNet pan Radek Libák a pan Jiří Macan zajímali nejenom o otázky z oblasti kultury bezpečnosti práce (BOZP).

„Při prezentaci jsme využili naše interní stránky ZATpoint, které ocenili. Zejména se jim líbilo, jakým způsobem máme utříděné informace. Po čtrnácti dnech od návštěvy jsme obdrželi výsledky s informací, že jsme se umístili mezi jejich TOP 5 dodavateli,“ doplňuje Tomáš Bauer, který se zástupcům firmy také věnoval.

Při hodnocení se společnost GasNet primárně zaměřila na soulad s právními předpisy a dokumentací, nouzové plány a havarijní připravenost, řízení rizik, postupy a systém kontrol, řízení subdodavatelů a povolení na práci, zajištění odborné přípravy, stav zařízení, zajištění pracoviště, mobilních zařízení a údržbu, hlášení nebezpečí či nehod a zjišťování kořenových příčin i systém zvyšování úrovně BOZP.

„Vzhledem k tomu, že pro společnost nedodáváme stavební ani strojní zařízení, nemohli jsme být hodnoceni ve všech kategoriích. I tak nám získaný počet bodů stačil k zařazení mezi nejlepší dodavatele firmy,“ uzavírá Tomáš Bauer.

Zakázky pro GasNet naše společnost dodává od jeho vstupu na český trh. ZAT působí v oboru distribuce plynu od 90. let minulého století.

Pro více informací o našich kompetencích v plynárenství se podívejte na naše stránky, kde najdete i reference pro společnost GasNet.