Tepelná energetika

Patříme mezi přední světové hráče v automatizaci v odvětví klasické energetiky. Naše řídicí systémy a know-how zajišťují chod tepelných elektráren v 55 zemích světa.

V rámci 60leté historie dodávek do tepelné energetiky nabízíme široké portfolio produktů. Realizujeme malé až střední zakázky, v nichž nasazujeme vlastní řídicí systém SandRA. Zákazníkům zajišťujeme jejich dlouhodobý a spolehlivý provoz včetně záručního a pozáručního servisu.

Testing
Systémy kontroly a řízení

Komplexní projektová a typová řešení pro provozované a nově stavěné elektrárny, teplárny a spalovny od návrhu po servis

Development
Vlastní vývoj

Vlastní platforma SandRA k naplnění požadavků zákazníků pro různé typy provozovaných technologií

Stability
Tradice a stabilita

Řízení tepelných elektráren a tepláren od roku 1972 a provoz 250 energetických bloků
ve více než 55 zemích světa

Elektrárny

V oblasti tepelné energetiky, ať už při spalování fosilních paliv, biomasy, nebo odpadů, zákazníci vyžadují ekologický provoz výrobní technologie s maximální účinností. Ta by zároveň měla splňovat požadavky na stabilní a dlouhodobý provoz bez častého odstavování.

ZAT vám nabízí komplexní i dílčí řešení pro řízení technologických provozních souborů kotlů, strojoven a pomocných neblokových provozů.

Projekty zpracováváme od návrhu řešení přes výrobu, zkoušky, montáž až po uvedení do provozu včetně vyhotovení výrobní dokumentace. Zajišťujeme detailní návrh podle požadavků zákazníka.

Výhody našich dodávek

 • Vlastní platforma SandRA Synergy s dlouhým životním cyklem
 • Otevřenost řídicího systému
 • Využití technologie IoT pro vzdálený přístup a zajištění diagnostiky provozu
 • Vlastní vývoj a přizpůsobení se požadavkům technologie
 • Postupná výměna či migrace řídicích systémů po celou dobu životního cyklu
 • Optimalizace provozu a snížení provozních nákladů
 • Propojení informačních systémů (jednotné úložiště pro sdílení dat a jejich řízení)
 • Schopnost zajistit plnění požadavků kybernetické bezpečnosti
Detmarovice 800X532

Teplárny

Dodáváme systémy kontroly a řízení do provozovaných i nově stavěných tepláren v České republice a zahraničí. Vyvíjíme, projektujeme a vyrábíme řídicí systémy pro různé typy kotlů i pro řízení celých technologických bloků. Zaměřujeme se na řízení tzv. blokových i neblokových provozních souborů. Dodáváme řízení technologií na snižování emisí síry, dusíku, rtuti a prachových částic.

Zajišťujeme návrh a dodávku řídicích systémů pro teplárny využívající libovolnou technologii spalování. Zákazníkům nabízíme komplexní služby při modernizaci systémů kontroly a řízení. Při všech činnostech dodržujeme přísné podmínky provozu, včetně kybernetické bezpečnosti.

Teplarna Strakonice (1)

Výhody našich dodávek

 • Vlastní platforma SandRA Synergy s dlouhým životním cyklem
 • Otevřenost řídicího systému
 • Využití technologie IoT pro vzdálený přístup a zajištění diagnostiky provozu
 • Vlastní vývoj a přizpůsobení se požadavkům technologie
 • Postupná výměna či migrace řídicích systémů po celou dobu životního cyklu
 • Optimalizace provozu a snížení provozních nákladů
 • Propojení informačních systémů (jednotné úložiště pro sdílení dat a jejich řízení)
 • Schopnost zajistit plnění požadavků kybernetické bezpečnosti

Spalovny

Dodáváme systémy kontroly a řízení do provozovaných a nových spaloven odpadů v České republice i v zahraničí. Vyvíjíme, projektujeme a vyrábíme řídicí systémy pro různé typy kotlů i pro řízení celých technologických bloků využívající energii spalování odpadů různého typu. Máme reference ve velkých spalovnách typu ZEVO, zároveň jsme schopni dodat kompletní SKŘ a část elektro pro malé lokální spalovny. Zaměřujeme se na řízení tzv. blokových i neblokových provozních souborů. Realizujeme řízení technologií na snižování emisí síry, dusíku, rtuti a prachových částic.


Výhody našich dodávek

 • Schopnost využití IoT pro vzdálený přístup a diagnostiku provozu
 • Komplexní dodávky včetně analýz a optimalizace provozu
 • Otevřenost řídicího systému
 • Možnost propojení informačních systémů (jednotné úložiště pro sdílení dat a jejich řízení)

 

Zajišťujeme návrh a dodávku řídicích systémů pro teplárny využívající libovolnou technologii spalování. Zákazníkům nabízíme komplexní služby při modernizaci systémů kontroly a řízení. Při všech činnostech dodržujeme přísné podmínky provozu, včetně kybernetické bezpečnosti.

Plana Nad Luznici
Strekov Servis

Servis a služby

Jednotlivé řídicí systémy navrhujeme zejména pro vlastní projekty, naše know-why a know-how zároveň nabízíme i ostatním zákazníkům. Kromě řízení technologií na vlastních platformách také vyvíjíme a vyrábíme speciální výkonové bloky, jako řízené usměrňovače, měniče, střídače apod.

Výhody našeho servisu

 • Zákaznická podpora a služby v oblasti přípravy záměru
 • Možnost školení pracovníků zákazníka
 • Prodloužení životnosti řídicího systému
 • Péče o zákazníky při dodávkách a opravách náhradních dílů
 • Záruční, pozáruční a garantovaný servis

Produktové portfolio pro tepelnou energetiku

DCS (Distributed Control System) – Pro zajištění vysoké spolehlivosti a bezpečnosti řízených rozsáhlých technologických provozů navrhujeme a dodáváme distribuovaný řídicí systém na vlastní platformě SandRA Synergy. Součástí DCS je také HMI (vizualizace) na úrovni inženýrských a operátorských stanic. Samozřejmostí jsou funkce jako archivace dat, simulace atd.

Naše společnost má dlouhodobé zkušenosti s řízením energetických bloků na tepelných elektrárnách různých výkonů. Řídicí systém ZAT je připraven pro zpracování dat a řízení jednotlivých provozních souborů včetně komfortního ovládání a vizualizace. Pro řízení a diagnostiku energetických bloků používáme produkt SandRA Synergy na platformě Z200.

Monitorování a vizualizaci zajišťujeme pomocí produktů českých i zahraničních výrobců. Z českých dodavatelů jde o softwarové aplikace firem Geovap (Reliance) a Moravské přístroje (ControlWeb). Ze zahraničních výrobců jsou to převážně aplikace Aveva (InTouch) a Siemens (WinCC). V případě potřeby umíme realizovat projekt se SW Cimplicity.

Zajišťujeme kompletní dodání včetně polní instrumentace a kabeláže.

Turbine
Řídicí systém turbíny

Řešení od basic designu až po realizaci včetně záručního a pozáručního servisu

Turbine
Regulátor turbíny

Kompaktní i robustní řešení pro regulaci otáček všech typů
a velikostí parních turbín

Turbine
Ochranný systém turbíny

Redundance provedení s triplexním rozhraním I/O (výběr 2 ze 3 u měření a ovládání akčních členů)

Turbine
Synchronizace otáček

Beznárazové připojení otáčecího zařízení k turbíně během odstavení soustrojí

Zaujaly vás naše produkty řízení a ochranu turbín?

Přečtěte si o nich více!

Ridici A Ochranny System Parnich Turbin2
Certifikat SIL3

Máme certifikát pro E/E/PE systémy související s bezpečností ochranného systému turbíny s koncepcí PLC systému platformy ZAT SandRA Z100 TPS - KS65

Certifikat SIL3 CZ (1)
Generator
AVR Compact a AVR Power

Automatický regulátor napětí synchronních generátorů pro všechny typy budicích systémů

Generator
Synchronizační zařízení DSD

Kompaktní opakovatelné řešení pro převážně bezkroužková buzení nebo buzení nejmenších generátorů

Generator
Automatická sekundární regulace napětí

Udržování žádaného napětí a vyrovnávání bilance jalového výkonu v jednotlivých uzlech sítě

Zaujaly vás naše produkty buzení a synchronizaci generátorů?

Přečtěte si o nich více!

Generatory1 (1)

Pro řízení rozvoden nabízíme vlastní řídicí systém SandRA Z200 a Z210 nebo řídicí systém kompatibilní s řízením celého bloku podle požadavků zákazníka.

Monitorování a vizualizaci zajišťujeme pomocí produktů českých i zahraničních výrobců. Z českých dodavatelů jde o softwarové aplikace firem Geovap (Reliance), Moravské přístroje (ControlWeb). Ze zahraničních výrobců jsou to aplikace Aveva (InTouch) a Siemens (WinCC).

Diagnostický systém je součástí procesních stanic SandRA Z200.

Provozní soubory spalovacího procesu

 • Doprava a úprava paliva – vnitřní zauhlování, mlýny a třídiče, hořáky
 • Vodní hospodářství skládající se z napájecích čerpadel, řízení hladiny v napájecí nádrži a regulace tlaku/teploty výstupního média páry
 • Vzduchové části
 • Spalinový trakt

Regulační obvody kotle

 • Hladina v bubnu
 • Teplota páry z kotle
 • Výkon (výstupní tlak nebo množství páry z kotle)
 • Tlak vzduchu do kotle
 • Podtlak ve spalovací komoře
 • Obsah O2 ve spalinách
 • Rozvažování šnekových podavačů
 • DeNOX
Co2
DeSOx

Řízení odsíření kouřových plynů včetně řízení veškerých hlavních i pomocných zařízení 

Co2
DeNOx

Řízení technologií pro dodržení emisních limitů NOx, např. za použití čpavku v technologii

Co2
DeDust

Řízení technologie odlučovače popílku sloužícího k úpravě spalin metodou odprášení

Co2
DeHg

Řešení pro ovládání technologií pro snížení emisí rtuti nejen v tepelných elektrárnách

Zaujaly vás naše produkty pro ekologizaci provozů?

Přečtěte si o nich více!

Snizovani Emisi1 (1)

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!