Inteligentní systém ZAT k detekci sesuvu půdy hlídá další železniční trať v ČR

Inteligentní systém ZAT k detekci sesuvu půdy hlídá další železniční trať v ČR

Železniční trať Mosty u Jablunkova nyní monitoruje systém detekce sesuvů půdy (SSSP) naší společnosti ZAT, a to kvůli rizikovému nestabilnímu svahu, který způsoboval poruchy geometrické polohy koleje.

Doposud musel nebezpečný úsek denně kontrolovat správce tratě, což však nezaručovalo kontinuální přehled o stavu trati. Nový systém, který funguje na principu bezdrátových čidel, nepřetržitě sleduje rizikové úseky a při zjištění svahových pohybů automaticky zašle notifikaci o zjištěném náklonu čidel. Pro Správu železnic to znamená nejen ekonomickou a personální úsporu, ale především zajištění bezpečnosti železničního provozu.

Nepřetržitý dohled a okamžité varování
Mosty u Jablunkova jsou obklopeny Slezskými Beskydy, Moravskoslezskými Beskydy a Slovenskými Beskydy, přičemž zdejší specifické počasí a klima ovlivňuje stabilitu železničního úseku. „Nasadili jsme 50 senzorů náklonu napájených z baterií s vysokou životností až 5 let. Systém zajišťuje nepřetržitý bezobslužný dohled nad danou lokalitou 24 hodin 7 dní v týdnu a v případě náhlých kolapsů železničního spodku poskytne okamžité varování. Informace jsou přenášeny do vizualizace v reálném čase, čímž lze předejít ohrožení zdraví osob a škodě na majetku,“ vysvětluje Milan Hucl, ředitel divize Smart systémy společnosti.

Systém je téměř bezúdržbový a v případě sanace rizikové oblasti přenositelný do nové lokality. Díky inovativnímu řešení patří k nejlevnějším na trhu. 

Systém zajišťuje bezpečný provoz už na dvou lokalitách v ČR
Správě železnic se systém ZAT osvědčil i na trati u Karlových Varů, kde SSPS monitoruje svah od roku 2022. „Nespornou a pro nás největší výhodou je nepřetržitý dohled nad stavem rizikového svahu, což zajišťuje bezpečnost železničního provozu. Dalším benefitem je snížení potřeby fyzických kontrol. Časté fyzické kontroly by znamenaly nejen vyšší náklady, ale také zaneprázdněnost zaměstnanců a omezení jejich schopnosti plnit jiné úkoly. Navíc máme všechna data uložena na serverech Správy železnic a pro jejich zobrazení používáme platformu SimONet. Systém sledování sesuvů půdy nám slouží jako dočasný monitoring do provedení sanace svahu,“ říká Radek Trejtnar, ředitel odboru traťového hospodářství, Správa železnic.