Přečtěte si rozhovor s Milanem Huclem k novinkám v řízení městské dopravy

Přečtěte si rozhovor s Milanem Huclem k novinkám v řízení městské dopravy

Společnost ZAT vyvíjí a nasazuje také technologie pro řízení a správu v železniční a nově i v městské dopravě. Jaké technologie by aktuálně mohly ušetřit městským rozpočtům peníze a kde všude lze využít naši IoT technologii SimONet?

Přečtěte si rozhovor v Technickém týdeníku s Milanem Huclem, ředitelem divize Smart systémy.

Zde je malá ochutnávka:

Pane Hucle, autobusy poháněné elektřinou uloženou v bateriových článcích se brzy stanou běžnou součástí našich měst. Nicméně podíváme-li se na vývoj cen elektřiny, nabízí se ještě další alternativa?
Zcela jistě. Kromě autobusů na elektrickou energii některá města plánují místo nafty využit i téměř bezemisní biometan. A co je zásadní, mohou jej vyrábět třeba z produkce kalů z městských čističek odpadních vod nebo z potravinářského odpadu, což je v dnešní složité situaci s dovozem zemního plynu obrovskou výhodou. Například Amsterodam už zahájil výstavbu prvního produkčního zařízení bio-LNG na zpracování potravinářských odpadů ze supermarketů. Česká města a obce na výstavbu bioplynových stanic na biometan mohou využít i zajímavé dotace - například Brno už její stavbu plánuje a brzy přibudou další. Biometan poskytuje stejné využití jako zemní plyn. Provoz městské bioplynové stanice se tedy ihned vyplatí, přinese obcím peníze z jeho prodeje, a především řeší dostupnost a cenu plynu. Další zajímavou alternativou, o které se v městské dopravě hovoří, je vodík. Využití tohoto paliva je však zatím ve fázi vývoje.

Zbytek rozhovoru je k přečtení na webu Technického týdeníku.

Ilustrační fotografie: elektrodispečink Správy železnic v Plzni