Jsme součástí programu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje

Jsme součástí programu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje

Společnost ZAT dlouhodobě spolupracuje na výzkumných a vývojových projektech s vysokými školami a výzkumnými centry v České republice.

„Velmi oceňujeme aktivity Plzeňského kraje vedoucí k podpoře inovací v regionální ekonomice, a tím i zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Patříme mezi přední evropské firmy v oblasti automatizace pro průmysl a energetiku, díky čemuž přinášíme zajímavé inovace do regionů, v nichž máme zastoupení. Naše účast v projektu Smart Akcelerátor, jehož cílem je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji, byla tedy logickým krokem,“ říká Ivo Tichý, výkonný ředitel a člen představenstva ZAT.

Pro představení našich kompetencí jsme pozvali do Výzkumného a vývojového centra ZAT v Plzni Filipa Uhlíka, ředitele Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a Milana Edla, krajského manažer pro Regionální inovační strategii Plzeňského kraje.

Na setkání, které proběhlo koncem května, se představitelé ZAT a agentury dohodli na zahájení spolupráce v programu Smart Akcelerátor, a to v oblastech: Inteligentní výrobní systémy, Chytrá mobilita, Biomedicína a technika ve zdravotnictví a Moderní energetika. Zástupci agentury nabídli naší společnosti také partnerství v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje.

Za společnost ZAT se setkání zúčastnili Ivo Tichý a Václav Janoch.