3. blok JE Mochovce se spouští do provozu – řídí jej řídicí systém SandRA

3. blok JE Mochovce se spouští do provozu – řídí jej řídicí systém SandRA

Pracovníci společnosti Slovenské elektrárně, a.s. začali v polovině září uvádět do provozu 3. blok jaderné elektrárny Mochovce. Na jeho chodu se podílí i náš řídicí systém SandRA. Aktuálně jsou řídicí systémy ZAT nasazeny a úspěšně provozovány na všech blocích jaderných elektráren na Slovensku.

Na třetí blok jaderné elektrárny Mochovce jsme dodali systém pro řízení polohy palivových tyčí v reaktoru už v roce 2011. Jsme rádi, že se aktuálně spouští do provozu a pomůže tak slovenským partnerům v řešení nelehké energetické situace,“ říká Karel Stočes, ředitel marketingu a obchodu pro jadernou energetiku. Díky novému bloku Slovensko navýší podíl vyrobené elektřiny z jaderné energie z 52 na 65 procent.

Ve výstavbě se stále nachází čtvrtý blok JE Mochovce, který zahájí provoz nejdříve v květnu 2024. „Řídicí systém SandRA je nainstalovaný také na tomto bloku. Po rozhodnutí partnera uvést jej pod napětí i tento systém následně odzkoušíme a předáme do provozu,“ doplňuje Karel Stočes.

Aktuálně je systém řízení polohy palivových tyčí v reaktoru (RRCS – slovensky SORR) realizovaný řídicím systémem SandRA nasazen na všech blocích jaderných elektráren na Slovensku.

Systém RRCS je stěžejní pro zajištění bezpečnosti jaderných elektráren. Jeho úkolem je regulovat, zpomalovat či v případě nutnosti zastavit štěpnou reakci v reaktoru.

ZAT se průběžně podílí na rekonstrukcích a dostavbě obou slovenských jaderných elektráren od roku 2005. 

Generálním dodavatelem primárního okruhu pro 3. a 4. blok jaderné elektrárny Mochovce je ŠKODA JS a.s.